Έκθεση Δημήτρη Μανίκα

Δημοσιεύμε την πρόσκληση που μας έστειλε  ο Αρχιτέκτον Συμπατριώτης και Μέλος μας

κ. Δημήτρης Μανίκας σχετικά με την μια Εκθεση των Αρχείων του,

με τις κάτωθι λεπτομέρειες:

ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΝΙΚΑ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΒΙΕΝΝΗ

Μια διαδρομή στο αρχείο του αρχιτέκτονα Δημήτρη Μανίκα με έργα του
στην Ελλάδα και
την Αυστρία, που σηματοδοτεί τη δωρεά του αρχείου αυτού στα
Aρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής του Μουσείου Μπενάκη.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ: 28.03.2018, ΩΡΑ 20:00
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 29.03 – 20.05.2018
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 138