Γενική Συνέλευση Μελών 2018

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΡΙΑΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ  ΤΟΥ 2018

   Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος ΙΙΙ του Καταστατικού μας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  της 15/12/2017, καλούμε τα μέλη του Συνδέσμου Συριανών   στην  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 14/01/18  και ώρα 11:00 πμ στη Στέγη μας επί της οδού   3ης Σεπτεμβρίου 56 (5ος όροφος).

  Τα θέματα της Ημερήσιας  Διάταξης  είναι τα εξής:

  • Υποβολή και έγκριση του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού του έτους 2017.
  • Ανάγνωση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  • Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
  • Υποβολή και έγκριση προϋπολογισμού του έτους 2018.

Η Συνέλευση  αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος V του Καταστατικού μας, πρέπει  να είναι σε απαρτία με την παρουσία των μισών πλέον  ενός, των μελών του Συνδέσμου  μας, που είναι  ταμειακώς εντάξει.   Σε περίπτωση μη ύπαρξής της, κατά τα παραπάνω προβλεπόμενης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση  θα επαναληφθεί ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ  21η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 και ώρα 11:00  πμ. στον ίδιο  χώρο και  τα ίδια θέματα.   Η Συνέλευση  αυτή θα είναι  σε απαρτία με οποιονδήποτε αριθμό παρόντων μελών.

   Αθήνα  15 Δεκεμβρίου 2017

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος Δημήτριος Στ. Βαφίας

Υπογραφή

Ο Γεν. Γραμματέας Στέφανος Προβελέγγιος

 Υπογραφή