Έκθεση με έργα της κ. Ίριδος Ξυλά – Ξαναλάτου

Έκθεση με έργα της κ. Ίριδος Ξυλά – Ξαναλάτου

Εκθεση με έργα του μέλους μας Κυρίας Ιριδας Ξυλά – Ξαναλάτου.

Παραθέτομε την Πρόσκληση με λεπτομέρειες: