Περίληψη Προσκλήσεως

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ

Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΑΣΙΩΝ» χορηγεί έξι (6) υποτροφίες σε πρωτεύοντες σπουδαστές Ανωτάτων Σχολών της Ελλάδος Πανεπιστημιακού Τομέα, οίτινες έχουν αποφοιτήσει από Δημόσια Λύκεια, με κριτήριο το βαθμό Απολυτηρίου Λυκείου και το βαθμό Απολυτηρίου Λυκείου και το βαθμό προαγωγής τους από το προηγούμενο στο επόμενο εξάμηνο σπουδών, ως και σε πρωτεύοντες αποφοίτους των Δημοσίων Λυκείων με κριτήριο τον βαθμό Απολυτηρίου Λυκείου και το βαθμό εισαγωγής τους στις σχολές.

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατάγονται από τα νησιά Κάσο ή Σύρο και να είναι παιδιά εν ενεργεία ή συνταξιούχων ναυτικών.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερομένους από τα γραφεία του Ιδρύματος:

τηλ. 210 32 42 952.

Αθήνα 25-8-2017

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

   Σφραγίδα του Ιδρύματος

Έφη (Ευσταθία) Κ. Στεργιοπούλου