Φιλανθρωπίες Συνδέσμου

Φιλανθρωπίες Συνδέσμου

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διετέθησαν φέτος 2.500 Ευρώ, για τις Εορτές του Πάσχα,

τα οποία διενεμήθησαν σε αναξιοπαθούσες οικογένειες

και αναξιοπαθούντα άτομα στην Σύρο.