«Ψηφισμα» του Διοικητικού Συμβουλίου

«Ψηφισμα» του Διοικητικού Συμβουλίου

ΨΗΦΙΣΜΑ

Πρακτικό Νº 127

Στην Αθήνα  σήμερα 24 Μαΐου 2018  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19.00 συνήλθαν σε  έκτακτη συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου Συριανών στα γραφεία του, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 56, 5ος όροφος, μετά τη θλιβερή αγγελία του θανάτου του τέως Προέδρου του Συνδέσμου Κωνσταντίνου Βαρδαλάχου.

Διαπιστωθείσης απαρτίας άρχεται η συνεδρίαση.

Το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος κ. Δημήτριος  Βαφίας , ο οποίος εκφράζει τη βαθειά του οδύνη για το γεγονός και υποβάλλει τα προσωπικά συλλυπητήρια καθώς και όλων των μελών του Συνδέσμου Συριανών προς την οικογένεια του θανόντος. Ακολούθως αναφέρεται στην έντονη προσωπικότητα και το τεράστιο έργο του Κ. Βαρδαλάχου προς το Σύνδεσμο. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην υλοποίηση, με δικών του ενεργειών, της αγοράς νέας Στέγης, στη διαρρύθμιση και λειτουργία αυτής ,με επακόλουθο την αναβάθμιση όλων των εκδηλώσεων  που πραγματοποιούνται  σ’ αυτή.

Ακολούθως το λόγο λαμβάνουν όλα σχεδόν  τα παριστάμενα μέλη, τα οποία με ιδιαίτερη αγάπη και σεβασμό αναφέρονται στα χαρίσματα του μεταστάντος και το σημαντικό του έργο.

Τέλος μετά από πρόταση του Προέδρου και ομόφωνη απόφαση των μελών του Δ.Σ. εκδίδεται το ακόλουθο ψήφισμα.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Τα μέλη του Δ.Σ. να παραστούν στην εξόδιο ακολουθία.

Να κατατεθεί στεφάνι επί της σωρού του.

Ο Πρόεδρος να εκφωνήσει επικήδειο λόγο.

Να διατεθεί χρηματικό ποσό για φιλανθρωπικούς σκοπούς στη Σύρο.

Να αποσταλεί αντίγραφο του παρόντος στην οικογένεια του μεταστάντος.

Να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Συριανών και στον τοπικό τύπο της Σύρου.

       Ο Πρόεδρος                      Ο Γεν. Γραμματεύς

       Δημήτριος  Βαφίας            Στέφανος Προβελέγγιος

Τα μέλη:

Α. Γαβιώτης ,  Μ.Παπαπολίζου , Π.Τσαούσογλου , Μ.  Πασσά , Χρ. Θανόπουλος ,  Κ. Συκουτρή ,  Α. Τρανταφυλλίδη , Γ. Σαρλής, Π. Μουχτοπούλου ,  Ε. Σαρρή, Ε. Χατζίρη ,  Χ. Φλυτζάνη ,   Α.Κοντογεώργη.