Φιλανθρωπίες Συνδέσμου

 ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διετέθησαν φέτος, για τις εορτές του Πάσχα 2.000 Ευρώ, τα οποία διενεμήθησαν σε αναξιοπαθούσες οικογένειες και αναξιοπαθούντα άτομα στην Σύρο.