Περιοδικό

Εξώφυλλο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΡΙΑΝΩΝ

Έτος 23ο – Τεύχος 88

01/01/18 έως 31/03/18

ISSN 2241-9497

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ !