Ανακοίνωση – Καλλιτεχνική

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Σύνδεσμος Συριανών προκειμένου να διακοσμήσει το ημερολόγιο 2020 με έργα συριανών καλλιτεχνών με θέματα από τη Σύρο, απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους όπως μέχρι  31 Αυγούστου 2019  υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνδέσμου Συριανών  syn.syrianon@gmail.com , τα προς επιλογή έργα τους σε μορφή JPEG, σε υψηλή ανάλυση.

Η επιλογή των έργων θα γίνει από τριμελή επιτροπή, οριζόμενη από το Δ.Σ. του Συνδέσμου Συριανών.

Για περαιτέρω πληροφορίες αποστείλατε  e-mail στη ανωτέρω διεύθυνση.

                                        Από το Σύνδεσμο Συριανών.