Από τον κόσμο των ζωικών όντων

Από τον κόσμο των ζωικών όντων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

ΣΕ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 

Είναι γνωστόν ότι τα ζωικά όντα είναι ετερότροφα, ενώ τα φυτικά είδη, υπό την ευρεία έννοια, αυτότροφα. Όμως το γεγονός αυτό, δεν αποκλείει τις βιοχημικές δομές και λειτουργίες των κυττάρων τους, να έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Επίσης, να παρατηρείται πλήθος συναφών ανταποκρίσεων στην συμπεριφορά τους, από τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα.

Ακόμη, έχει αναφερθεί ότι υπάρχει πάντοτε μία ζωτική αλληλοεπίδραση και ανταλλαγή, ένα είδος παγκόσμιας δυνάμεως, που διαπερνά και διανέμεται σε όλα τα βασίλεια της φύσεως συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπινου.

Γνώστης των ανωτέρω και ο γεωτεχνικός, εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για την πράγματι υπάρχουσα αλληλοεπίδραση φυτών (καλλιεργουμένων και αυτοφυών) και ζώων (εκτρεφομένων και αγρίων), καθώς και την επίδραση που ασκούν σε αμφότερα τα φυσικά φαινόμενα και οι ανθρώπινες παρεμβάσεις.

Όσον αφορά δε στα συμπεράσματα των ερευνών αυτών, εκτός του ότι είναι λίαν εντυπωσιακά, συνιστούν δεδομένα που ιδιαίτερα ενδιαφέρουν την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Επίσης εμπλουτίζουν τις γνώσεις μας, καθώς επιβεβαιώνουν και όσους κατά το παρελθόν προσπάθησαν να τα εννοήσουν, μέσα από το πρίσμα της λογικής και της παρατηρήσεως.

Κατωτέρω σημειώνονται έρευνες και μελέτες σε ορισμένα ζωικά όντα, που γνωστοποιήθηκαν την τελευταία δεκαετία, όπου τα πορίσματα μερικών, έχω την γνώμην, ότι ενέχουν ενδιαφέρον.

Ο σκύλος (Canis Lupus familiaris), δεν εξημερώθηκε ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο όπως παλιά πίστευαν. Μελέτη απέδειξε, ότι προέρχεται από εξημερωθέντες λύκους σε περιοχή ανάμεσα στη Μογγολία και το Νεπάλ, από κυνηγούς- τροφοσυλλέκτες. Πάντως, η κατοχή του μειώνει τους παράγοντες καρδιαγγειακών κινδύνων, γεγονός που οφείλεται στο ζώο που ωθεί τον ιδιοκτήτη του να κινείται περισσότερο και αυξάνει το προσδόκιμο όριο επιβιώσεως. Επίσης άλλες έρευνες επιβεβαίωσαν, ότι γενικώς τα κατοικίδια επιδρούν στους κατόχους τους ως ηρεμιστικά, μειώνοντάς τους το στρες και την μοναξιά.

Η κατσίκα (Capra aegagrus hircus), κατά τους ερευνητές, διαθέτει υψηλότερη από ότι νομίζουμε νοημοσύνη, απόρροια αλλαγών στον εγκέφαλό της κατά την διαδικασία της εξημερώσεώς της. Σε ότι δε αδυνατεί να επιτύχει, ζητά την βοήθεια του ανθρώπου κοιτάζοντάς τον επίμονα στα μάτια. Όμοια ενεργούν οι σκύλοι και τα άλογα.

Ο κόνικλος ή κουνέλι (Oryctolagus cuniculus), ανακαλύφθηκε από τους Φοίνικες περί το 1000 π.Χ. στην Ιβηρική Χερσόνησο. Η ονομασία δε Ισπανία πιθανόν να προέρχεται από φοινικική λέξη που μεταφράζεται ως η περιοχή των κονίκλων.

Η Ε. Ε. έχει θεσπίσει μέτρα για την μεταφορά ζωντανών σπονδυλωτών ζώων (βοοειδή, αιγοπρόβατα κ.ά.), με προορισμόν είτε την σφαγή, είτε την πάχυνση ή την αναπαραγωγή, που πραγματοποιείται με ταξίδι μακράς διαρκείας (άνω των 8 ωρών). Και τούτο επειδή αυξήθηκε η ανησυχία των καταναλωτών της σε θέματα ευζωίας των μεταφερομένων ζώων.

Τα ζώα στο μέλλον πιθανόν να μη σφαγιάζονται για διατροφή του ανθρώπου. Διερευνάται αν από βλαστοκύτταρα ζωντανών ζώων εντός θρεπτικών υλικών και χρήση οξυγόνου, θα δύνανται να παραχθούν στο εργαστήριο τεχνητά κρέατα.

Πριν από 90-95 εκατομμύρια χρόνια, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον ουρανό της Γης το πρώτο πτηνό στην περιοχή της σημερινής νοτίου Αμερικής. Εικάζεται, ότι τα πρώτα πτηνά πριν από 150 εκατομμύρια χρόνια αποκόπηκαν από τους πτερωτούς δεινοσαύρους, μέσα από την διαδικασία της εξελίξεως. Της εξελίξεως, που γεννήθηκε μαζί με την εμφάνιση της ζωής για την καταγωγή της οποίας υπάρχουν ακόμη αναπάντητα ερωτήματα.

Ο κορμοράνος (Phalacrocorax carbo) και ο πελεκάνος (Pelecanus onocrotalus) που είναι ψαροφάγα πτηνά κοντά στις λίμνες και στις λιμνοθάλασσές μας ανταγωνίζονται τους αλιείς κάποιων περιοχών αφαιρώντας τους τμήμα των αλιευμάτων τους. Επίσης, ορισμένοι πληθυσμοί πελαργών (Ciconia ciconia) έχει παρατηρηθεί, ότι δεν μεταναστεύουν πια στην Αφρική, αλλά επιλέγουν να διέρχονται τον χειμώνα κοντά σε εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιεργειών μας, όπου ευρίσκουν εύκολα τροφή.

Σύμφωνα με κανονισμό της Ε.Ε., τα είδη πτηνών που δύνανται να εκτρέφονται βιολογικά είναι η όρνιθα (Gallus gallus) η πάπια (Anas platyrhynchos), η χήνα (Anser sp.), η φραγκόκοτα (Numidia meleagris) και η γαλοπούλα (Meleagris ocellat).

Στις παραλίες που εναποθέτουν τα αυγά τους οι θαλάσσιες χελώνες (Caretta caretta), προκειμένου να μην παρακωλύεται η ωοτοκία τους και μετά να μην αποπροσανατολίζονται τα χελωνάκια στην πορεία τους προς την θάλασσα, θα πρέπει να αντικαθίστανται τα συμβατικά φώτα με φώτα νατρίου. Επίσης όπως έχει διαπιστωθεί, όσον υψηλότερη είναι η θερμοκρασία της άμμου των παραλιών τόσον περισσότερες είναι οι θηλυκές χελώνες που εκκολάπτονται.

Ο βάτραχος (Rana sp.) ποτέ δεν πίνει από το νερό στο οποίον διαβιεί. Καλύπτει τις ανάγκες του από την απορρόφησή του μέσω των πόρων του δέρματός του.

Ο Αριστοτέλης στο “Περί ζώων ιστορίαι” (4ος αι. π.Χ.) έργο του, περιέγραψε 110 είδη ψαριών, καθώς και το πώς δύναται να υπολογιστεί η ηλικία τους από το μέγεθος των λεπιών τους. Υπόθεση που επανήλθε και επιβεβαιώθηκε μετά από 2000 χρόνια.

Το δελφίνι (Delphinus sp.) με εγκέφαλο περίπλοκο όπως του ανθρώπου και το μυρμήγκι (Lasius sp.) ποτέ δεν κοιμούνται.

Η άνοδος της θερμοκρασίας των θαλασσών, επιφέρει συνήθως αρνητικές αλλαγές στους πληθυσμούς των θαλάσσιων οργανισμών. ΄Ομως, τα τελευταία 60 χρόνια αυξάνεται συνεχώς ο πληθυσμός όλων των κεφαλοπόδων (χταπόδια, καλαμάρια, σουπιές κ.ά.).

Οι καρχαρίες (Carcharodon sp., Prionae sp., Galeocerdo sp. κ.ά.) έχουν ιδιαίτερη αδυναμία στην heavy metal μουσική. Ο τρόπος προσελκύσεώς τους με αυτό το είδος μουσικής είναι από παλιά γνωστός στους κυνηγούς καρχαριών. Ωστόσο, θα πρέπει να μειωθεί η ηχορύπανση στις θάλασσες από θορύβους δεξαμενοπλοίων, πλατφορμών πετρελαίου κ.ά., που αλλάζουν από κοινού με άλλους ρύπους την συμπεριφορά της θαλάσσιας ζωής. Επιπλέον να επιλεχθούν ενδιαιτήματα για την προστασία ψαριών, φώκιας, δελφινιών, θαλασσοπουλιών και χλωρίδας βυθών.

Τα έμβια όντα αλλάζουν φύλο και κυρίως τα ψάρια. Αν σε αγέλη ψαριών του γένους Anthias το μοναδικό αρσενικό θανατωθεί, τότε ένα από τα θηλυκά που η διάπλασή του το επιτρέπει, προκειμένου να διαιωνιστούν, μεταμορφώνεται σε αρσενικό. Επίσης νέα επιστημονική έρευνα απέδειξε, ότι είδος τροπικού ψαριού έχει την δυνατότητα να αναγνωρίζει ένα συγκεκριμένο ανθρώπινο πρόσωπο.

Υπάρχουν στον κόσμο περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών (Anopheles sp.), εκ των οποίων 60 στην χώρα μας, με το πιο διάσημο παγκοσμίως το ασιατικό κουνούπι – τίγρης (Aedes albopictus). Επιτίθεται στον άνθρωπο και προτιμά να τον κεντρίζει στις περιοχές των αστραγάλων και των γονάτων. Ας σημειωθεί  ότι μόνο τα θηλυκά κουνούπια απομυζούν αίμα, χρήσιμο για την παραγωγή των αυγών τους, από θηλαστικά, πτηνά και ερπετά που τα εντοπίζουν από απόσταση 25-35 μέτρων. Η προβοσκίδα τους δε κατά την απομύζηση του αίματος λειτουργεί ως ένα πολυσύνθετο ιατρικό εργαλείο μικροχειρουργικής. Τέλος, κάθε χρόνο η 20η Αυγούστου εορτάζεται ως Παγκόσμια Ημέρα των Κουνουπιών.

        4 Οκτωβρίου                         (Από το προσωπικό μου αρχείο)

        Παγκόσμια Ημέρα

        των Ζώων

Μερικά από τα αναφερόμενα Ζώα

previous arrow
next arrow
Slider