Γενική Συνέλευση – Πρόσκληση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΡΙΑΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ  ΤΟΥ 2019

   Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος ΙΙΙ του Καταστατικού μας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  της 15/11/2018 με αριθμό 130, καλούμε τα μέλη του Συνδέσμου Συριανών   στην  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, , την Κυριακή 13/01/19  και ώρα 11:00 πμ στη Στέγη μας επί της οδού   3ης Σεπτεμβρίου 56 (5ος όροφος).

  Τα θέματα της Ημερήσιας  Διάταξης  είναι τα εξής:

Υποβολή  και έγκριση  του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού του έτους 2018.

Ανάγνωση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

Υποβολή και έγκριση προϋπολογισμού  του έτους 2019.

  Η Συνέλευση  αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος V του Καταστατικού μας, πρέπει  να είναι σε απαρτία με την παρουσία των μισών πλέον  ενός, των μελών του Συνδέσμου  μας, που είναι  ταμειακώς εντάξει.

  Σε περίπτωση μη ύπαρξής της κατά τα παραπάνω προβλεπόμενης απαρτίας,η  Γενική

Συνέλευση  θα επαναληφθεί ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ  20η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 και ώρα 11:00  πμ. στον ίδιο  χώρο και  τα ίδια θέματα.

  Η Συνέλευση  αυτή θα είναι  σε απαρτία με οποιονδήποτε αριθμό παρόντων μελών.

Αθήνα  10 Δεκεμβρίου 2018

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Σ. Βαφίας

Ο Γεν. Γραμματέας

Στέφανος Προβελέγγιος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος Ι του Καταστατικού μας και κατόπιν  της από 15/11/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται τα μέλη του συνδέσμου Συριανών σε τακτικές αρχαιρεσίες για να εκλέξουν:

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τριετή θητεία.

Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν  20η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ ώρα 12.00 μ.μ. ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΡΙΑΝΩΝ μας 3ης Σεπτεμβρίου 56 (5ος όροφος) στην Αθήνα.

Ώρα λήξης της ψηφοφορίας 5.00 μ.μ.

Υποβολή αιτήσεων υποψηφιοτήτων,έντυπες ή ηλεκτρονικές, στη Διεύθυνση (syn.syrianon@gmail.com), γίνονται δεκτές έως την 7/1/2019   ώρα 8.00 μ.μ.

                            Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημ. Στ. Βαφίας                                                                                             Στέφανος Προβελέγγιος