Διάλεξη στη Στέγη μας

«ΣΥΡΙΑΝΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ»

ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΜΑΣ

Τετάρτη 20/11/19 ώρα 19:00

Από την Ομότιμη Καθηγήτρια Ιστορίας

στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δρ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΡΙΑΝΤΩΝΗ

Βιογραφικό:-

Σπούδασε αρχιτεκτονική στην Αθήνα και ιστορία στο Παρίσι, όπου ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή το 1984 με θέμα την εκβιομηχάνιση στην Ελλάδα (Paris X-Nanterre).

Στα 1988–2002 εργάστηκε στο Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, όπου, εκτός από την έρευνα, συμμετείχε στη δημιουργία του Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού–Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης, έργο του ΚΝΕ/ΕΙΕ.

Έχει διδάξει κυρίως σε μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών στο ΚΝΕ/ΕΙΕ, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Universite de Provence της Γαλλίας.

Το δημοσιευμένο έργο της αφορά τα πεδία της Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας, της Ιστορίας των Επιχειρήσεων, της Ιστορίας των Πόλεων και της Βιομηχανικής Αρχαιολογίας. Είναι μέλος διεθνών επιστημονικών εταιρειών και ερευνητικών δικτύων