Καταστατικό Συνδέσμου Συριανών

Αλλαγή , επικαιροποίηση καταστατικού

του Συνδέσμου Συριανών

          Την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 11.00, συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην αίθουσα του Συνδέσμου Συριανών για την αλλαγή καταστατικού.

Το ισχύον καταστατικό είχε ψηφιστεί το 2003. Η σύγχρονη εποχή απαιτεί και ένα σύγχρονο, επικαιροποιημένο καταστατικό, που να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες.

        Είναι απόλυτη ανάγκη για λόγους πλειοψηφίας, όπως προσέλθουν ΟΛΑ τα μέλη μας για την έγκριση του νέου καταστατικού.