Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΡΙΑΝΩΝ»

Καλούνται σε έκτακτη Γενική Συνέλευση τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου Συριανών, με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την “τροποποίηση του Καταστατικού» (άρθρο 22 του Καταστατικού).

Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. στα Γραφεία του Συνδέσμου Συριανών, οδός 3ης Σεπτεμβρίου 56, 5ος όροφος.

Αθήνα 13 Νοεμβρίου 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΔΗΜ. ΒΑΦΙΑΣ                                                          ΣΤΕΦ. ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.  ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΟ ΗΜΙΣΥ ΠΛΕΟΝ ΕΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ  ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.