Πρόλογος

Πρόλογος για τα Άρθρα που ακολουθούν

Τα Άρθρα που ακολουθούν είναι οι ομιλίες που έγιναν

στην Τιμητική Εκδήλωση για το Μάνο Ελευθερίου

που κάναμε στην αίθουσα μας με επιτυχία

στις 13 Μαρτίου 2019

επίσης σχετικά άρθρα που μας έστειλαν.

ο Μάνος Ελευθερίου