Φιλανθρωπίες από το Σύνδεσμο

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΕΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

διετέθησαν για τις εορτές του Πάσχα 3200 €,

και διανεμήθηκαν σε αναξιοπαθούσες οικογένειες

και αναξιοπαθούντα άτομα στη Σύρο.