Δωρεές στο Σύνδεσμο κ.α

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Περίοδος 01/10/20 έως 31/12/20

ΑΝΩΝΥΜΟΣ

200 €

Για τους σκοπούς του Συνδέσμου

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ (Revoil)

1000 €

Για τους σκοπούς του Συνδέσμου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΜΑΡΤΙΝΟΣ (Aigeus)

1000 €

Για τους σκοπούς του Συνδέσμου

ΒΕΝΙΤΗΣ (Select Maritime)

  150 €

Για τους σκοπούς του Συνδέσμου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ (Plaza Caffe)

  150 €

Για τους σκοπούς του Συνδέσμου

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ

    50 €

Στη Μνήμη Κων/νου(Ντίνου) Φουντή

———-

Ο Λογαριασμός IBAN του Συνδέσμου στη ALFABANK είναι :

GR79 0140 2380 2380 0200 1000 044

Παρακαλούμε τα μέλη μας να καταθέτουν έγκαιρα την ετήσια συνδρομή τους, ενισχύοντας το Ταμείο μας, δεδομένου ότι είναι η μόνη πηγή εσόδων που διαθέτομε για την κάλυψη των πάγιων εξόδων του Συνδέσμου.