Δωρεές στο Σύνδεσμο

 

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Περίοδος : 01/01/21 έως 31/03/21

 Γεώργιος Μπελτσεμίδης    80   € Στη Μνήμη των Γονέων του
Παύλος και Νόρα Μόρκου    50   € Στη Μνήμη Μητέρας των Κλάρας  το γένος Μαντζολίνου.
Ανώνυμα  250   € Για τους σκοπούς του Συνδέσμου
Νεώριο Σύρου/Onex 2.000 € Για τους σκοπούς του Συνδέσμου
Μαρία Βενιέρη   100   € Στη μνήμη των Γονέων της Κυρίλλου και Ελένης Βενιέρη.
Μέλαθρον ΙΚΕ-Γιώργος Γαβώτης   300   € Για τους σκοπούς του Συνδέσμου
Ανώνυμα   150   € Στη μνήμη Θέμιδος Γεωργούλη
Οικογένεια Κανελοπούλου   100   € Στη μνήμη Θέμιδος Γεωργούλη
‘Ιρις Ξαναλάτου   160   € Για τους σκοπούς του Συνδέσμου
Ανώνυμος      50 € Για τους σκοπούς του Συνδέσμου
Ανώνυμος      50 € Στη Μνήμη των Γονέων του
Ανώνυμος       50 € Στη Μνήμη Νάσου και Σοφίας Χανδακά
Σταύρος Κοής     150 € Για τους σκοπούς του Συνδέσμου

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να πληρώσετε τη συνδρομή σας ή κάποια δωρεά,

ο λογαριασμός IBAN του Συνδέσμου στην Alpha Bank είναι:

GR79 0140 2380 2380 0200 1000 044