Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α
19 Δεκεμβρίου 2023
Παρουσίαση του βιβλίου
28 Δεκεμβρίου 2023

ΕΝΘΥΜΟΥ

ΕΝΘΥΜΟΥ

Από τον Νίκο Σαλίβερο (Σάλος)

—-

Για τους Συριανούς έξω απ’ το νησί

Υπάρχει στην Αθήνα «Σύνδεσμος Συριανών»

Προτείνω λοιπόν όχι μονάχα οι μισοί

να γραφτούν για να φωτίζουν της πατρίδας τον φανόν

/

Και όπως είπε κι’ ο αρχαίος Περικλής,

(για να είσαι μερακλής)

«Δός τι και λάβεις τι».

Κι’ είναι τούτο το γιατί,

μ’ επίμονη κι’ ανιδιοτελή μια ετήσια συνδρομή,

στο χρόνο θα κρατήσει των εθίμων η γραμμή.

/

Μες στης Αθήνας την καρδιά,

μια αίθουσα πλατιά-φαρδιά.

«Θέληση, δουλειά, χρόνος και τύχη»,

είπε ο Πλούταρχος…Και τότε  «τείχη»

απόρθητα υψώνεις,

που δόξα παίρνεις και καμαρώνεις.

/

Ακόμη έπαινος και μνεία σ’ όλους που «ύλη» ‘δώσαν

Και ανιδιοτελώς  ματώσαν,

απ’ αγάπη για της Σύρας τη σαγήνη.

Και δικό μας χρέος, στων απόγονων τη μνήμη,

είν’ ο συνεχής «αγώνας», όπως διδάσκει η επιστήμη

του πολέμου ..όταν έχομε ειρήνη.

/

«Ζεστή εστία» η αίθουσα φιλοξενεί

Όποιον στην πόρτα του φανεί

Είναι σπίτι, οικογένεια, εκτός της Σύρας  ζωντανή πηγή,

Είναι «τ’ άσβεστο πύρ»  που ζέει μ’ ασβεστη φλόγα στου Βράχου  τη γή.

/

Συνάξεις, ομιλίες, γιορτές κι’ εκδρομές π’ αφήνουν πάντα το κατιτίς,

μες το μυαλό του καθενός μας, πούναι  «κανών» της αρετής,

Είναι  η αγάπη μόνη στον κόσμο πουν δυνατή κι’ απλή,

και σαν με πολλούς μοιράζεται, γίνεται πολλαπλή.

/

Κι’ επειδή είναι κοινώς αποδεκτό και φυσικό, η κάθε «εστία»,

για να μένει αναμμένη  συνεχώς, χρειάζεται .. «ικανή» ξυλεία.

Κι’ επειδή της ελιάς το ξύλο είναι το πλέον πρόσφορο και..βασικό,

η ΒΑΣΙΚΗ  μας ΣΥΝΔΡΟΜΗ,

(σε ΕΥΡΩ και όχι σε δραχμή)

 είν’ η «ελιά», ζεστό να  μένει πάντα το δικό μας «σπιτικό»