Εορτών Ευχές

Εορτών ευχές

Ει δε αγάπη λελοιπώς είην,(Ομηρος)

Από τον Νίκο Σαλίβερο (Σάλος)

 ===

Στο άστατον με την αρχή του 21` αιώνα

Να γίνει για τους ζώντες πρώτιστη ευχή

της αγάπης να εγείρομε αγώνα.

 —

Κι’ ένα κερί είθε, προς εαυτούς

να ανάψει στη ψυχή,

Και μέσα στη αχνόλαμπη φλόγα,

Να θυμηθούμε αυτούς

π’ αφήσανε τη γη,

Κι’ ας πούμε: Τους ζώντες Θεέ μας βλόγα