Ημερολόγιο Συνδέσμου 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 2021

Προς τα Μέλη και τους Φίλους μας,

Το ημερολόγιο είναι ένα καλαίσθητο, κλασικό, χρήσιμο και ιδιαίτερα διαδεδoμέvο αντικείμεvo, που εκτός από την προβολή τού Συνδέσμου Συριανών,  της  ιδιαίτερης πατρίδας μας και της ιστορίας της, θα βοηθήσει στην ταμειακή ενίσχυση του συλλόγου μας, έτσι ώστε ό τελευταίος να έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει την υπερεκατονταετή πορεία του, τις φιλανθρωπικές και  πολιτιστικές δράσεις του.

Κάνετε κλικ στον Σύνδεσμο για να τε δείτε