ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύμφωνα με το καταστατικό του Συνδέσμου το Δ.Σ απαρτίζεται από 15 μέλη που εκλέγονται κατά τις εκάστοτε Αρχαιρεσίες.

Αρχαιρεσίες γίνονται κάθε τριετία, μετά από την Γενική Συνέλευση των μελών.

Παραθέτομε πιο κάτω τα αποτελέσματα των τελευταίων Αρχαιρεσιών της 20ης Ιανουαρίου 2019.

Από το Καταστατικό του Συνδέσμου:-

Αρμοδιότητες-Υποχρεώσεις του  Δ.Σ και των μελών του

Το Δ.Σ διοικεί τον Σύνδεσμο, χαράσσει την τακτική και καθορίζει τους στόχους και τα μέσα για την εκπλήρωση των σκοπών του, μεριμνά για την εφαρμογή του Καταστατικού, διαχειρίζεται την περιουσία του Συνδέσμου, συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση τον οικονομικό ισολογισμό και τον προϋπολογισμό, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, καταρτίζει τα θάματα της ημερησίας διάταξης, και εκτελεί τις αποφάσεις τους και γενικά είναι υπεύθυνο για την διαχείριση και διοίκηση όλων των υποθέσεων του Συνδέσμου. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τον Σύνδεσμο, εκτός από εκείνα για τα οποία, σύμφωνα με το καταστατικό ή με την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Αυτές είναι οι βασικότερες Υποχρεώσεις..

ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στη Συνεδρίαση της 30ης Ιανουαρίου 2019 το Δ.Σ συνεστήθη σε σώμα και κατόπιν ψηφοφορίας μεταξύ των Μελών του, εξελέγησαν σύμφωνα με το καταστατικό, οι κάτωθι Αξιωματούχοι:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΦΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΑΒΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΡΑΨΙΑΔΟΥ – ΠΑΠΑΠΟΛΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΣΣΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΑΜΙΑΣ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ
ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΟΣΜΗΤΩΡ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΦΟΡΟΣ ΣΥΚΟΥΤΡΗ-ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΟΥΧΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΦΙΓΚΟΥ-ΒΡΑΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΑΠΑΠΟΛΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΣΥΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΧΑΙΡΕΣΣΙΕΣ
ΤΗΣ 20ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Ψήφισαν 81 – Ακυρο 1 – Έγκυρα 80
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΨΗΦΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Με σειρά Επιτυχίας ΕΛΑΒΑΝ
   
ΓΑΒΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 47
ΒΑΦΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 44
ΜΟΥΧΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΠΟΛΥΤΙΜΗ (ΠΟΛΑ) ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 42
ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ 40
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 37
ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 37
ΣΥΚΟΥΤΡΗ ΑΝΔΡΙΩΜΕΝΟΥ  ΚΩΝ/ΝΑ (ΝΤΙΝΑ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 37
ΘΡΑΨΙΑΔΟΥ- ΠΑΠΑΠΟΛΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 29
ΠΑΣΣΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 24
ΣΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ 23
ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΩ) ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 22
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 21
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΝΙΝΕΤΤΑ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 16
ΠΑΠΑΦΙΓΚΟΥ ΒΡΑΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (ΡΙΤΑ) ΤΟΥ ΗΛΙΑ 11
ΦΛΥΤΖΑΝΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 8
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ- Με σειρά Επιτυχίας
ΠΑΠΑΠΟΛΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 56
ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 37
ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 35