ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύμφωνα με το καταστατικό του Συνδέσμου το Δ.Σ απαρτίζεται από 15 μέλη που εκλέγονται κατά τις εκάστοτε Αρχαιρεσίες.

Αρχαιρεσίες γίνονται κάθε τριετία, μετά από την Γενική Συνέλευση των μελών.

Παραθέτομε πιο κάτω τα αποτελέσματα των τελευταίων Αρχαιρεσιών της 17ης Ιανουαρίου 2016.

Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΨΗΦΙΣΑΝ 146

ΑΚΥΡΑ ΚΑΝΕΝΑ

ΛΕΥΚΑ ΚΑΝΕΝΑ

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΛΑΒΑΝ

 

 

1

ΒΑΦΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

90

2

ΓΑΒΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

80

3

ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ

76

4

ΜΟΥΧΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ (ΠΟΛΑ) ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

73

5

ΧΑΤΖΙΡΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

69

6

ΘΡΑΨΙΑΔΟΥ – ΠΑΠΑΠΟΛΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

65

7

ΣΥΚΟΥΤΡΗ ΑΝΔΡΙΩΜΕΝΙΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ) Του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

54

8

ΠΑΣΣΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

50

9

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

43

10

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΝΙΝΕΤΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

41

11

ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

41

12

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

36

13

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

36

14

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ

28

15

ΣΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ

23

16

ΦΛΥΤΖΑΝΗ – ΜΗΛΙΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

21

17

ΠΑΠΑΦΙΓΚΟΥ ΒΡΑΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (ΡΙΤΑ) ΤΟΥ ΗΛΙΑ

9

Β. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1

ΜΟΥΧΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΡΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

91

2

ΠΑΠΑΠΟΛΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

75

3

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

53

ΑΞΙΩΜΑΤΑ

Στη Συνεδρίαση της 21ης Ιανουαρίου 2016 το Δ.Σ συνεστήθη σε σώμα και κατόπιν ψηφοφορίας μεταξύ των Μελών του, εξελέγησαν οι κάτωθι Αξιωματούχοι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΑΦΙΑΣ Στ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’ ΓΑΒΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’ ΘΡΑΨΙΑΔΟΥ – ΠΑΠΑΠΟΛΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΣΣΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ)
ΤΑΜΙΑΣ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΚΟΣΜΗΤΩΡ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΝΙΝΕΤΤΑ)
ΕΦΟΡΟΣ ΣΥΚΟΥΤΡΗ-ΑΝΔΡΙΩΜΕΝΟΥ ΚΩΝΣΤ.(ΝΤΙΝΑ)
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΟΥΧΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ (ΠΟΛΑ)
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΑΤΖΙΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Από το Καταστατικό του Συνδέσμου

Αρμοδιότητες-Υποχρεώσεις του  Δ.Σ και των μελών του

Το Δ.Σ διοικεί τον Σύνδεσμο, χαράσσει την τακτική και καθορίζει τους στόχους και τα μέσα για την εκπλήρωση των σκοπών του, μεριμνά για την εφαρμογή του Καταστατικού, διαχειρίζεται την περιουσία του Συνδέσμου, συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση τον οικονομικό ισολογισμό και τον προϋπολογισμό, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, καταρτίζει τα θάματα της ημερησίας διάταξης, και εκτελεί τις αποφάσεις τους και γενικά είναι υπεύθυνο για την διαχείριση και διοίκηση όλων των υποθέσεων του Συνδέσμου. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τον Σύνδεσμο, εκτός από εκείνα για τα οποία, σύμφωνα με το καταστατικό ή με την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Αυτές είναι οι βασικότερες Υποχρεώσεις..

 

Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύμφωνα με το καταστατικό του Συνδέσμου το Δ.Σ απαρτίζεται από 15 μέλη που εκλέγονται κατά τις εκάστοτε Αρχαιρεσίες.

Αρχαιρεσίες γίνονται κάθε τριετία, μετά από την Γενική Συνέλευση των μελών.

Παραθέτομε πιο κάτω τα αποτελέσματα των τελευταίων Αρχαιρεσιών της 17ης Ιανουαρίου 2016.

Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΨΗΦΙΣΑΝ 146

ΑΚΥΡΑ ΚΑΝΕΝΑ

ΛΕΥΚΑ ΚΑΝΕΝΑ

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΛΑΒΑΝ

 

 

1

ΒΑΦΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

90

2

ΓΑΒΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

80

3

ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ

76

4

ΜΟΥΧΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ (ΠΟΛΑ) ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

73

5

ΧΑΤΖΙΡΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

69

6

ΘΡΑΨΙΑΔΟΥ – ΠΑΠΑΠΟΛΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

65

7

ΣΥΚΟΥΤΡΗ ΑΝΔΡΙΩΜΕΝΙΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ) Του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

54

8

ΠΑΣΣΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

50

9

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

43

10

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΝΙΝΕΤΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

41

11

ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

41

12

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

36

13

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

36

14

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ

28

15

ΣΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ

23

16

ΦΛΥΤΖΑΝΗ – ΜΗΛΙΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

21

17

ΠΑΠΑΦΙΓΚΟΥ ΒΡΑΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (ΡΙΤΑ) ΤΟΥ ΗΛΙΑ

9

Β. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1

ΜΟΥΧΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΡΕΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

91

2

ΠΑΠΑΠΟΛΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

75

3

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

53

ΑΞΙΩΜΑΤΑ

Στη Συνεδρίαση της 21ης Ιανουαρίου 2016 το Δ.Σ συνεστήθη σε σώμα και κατόπιν ψηφοφορίας μεταξύ των Μελών του, εξελέγησαν οι κάτωθι Αξιωματούχοι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΑΦΙΑΣ Στ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’ ΓΑΒΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’ ΘΡΑΨΙΑΔΟΥ – ΠΑΠΑΠΟΛΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΣΣΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ)
ΤΑΜΙΑΣ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΚΟΣΜΗΤΩΡ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΝΙΝΕΤΤΑ)
ΕΦΟΡΟΣ ΣΥΚΟΥΤΡΗ-ΑΝΔΡΙΩΜΕΝΟΥ ΚΩΝΣΤ.(ΝΤΙΝΑ)
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΟΥΧΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ (ΠΟΛΑ)
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΑΤΖΙΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Από το Καταστατικό του Συνδέσμου

Αρμοδιότητες-Υποχρεώσεις του  Δ.Σ και των μελών του

Το Δ.Σ διοικεί τον Σύνδεσμο, χαράσσει την τακτική και καθορίζει τους στόχους και τα μέσα για την εκπλήρωση των σκοπών του, μεριμνά για την εφαρμογή του Καταστατικού, διαχειρίζεται την περιουσία του Συνδέσμου, συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση τον οικονομικό ισολογισμό και τον προϋπολογισμό, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, καταρτίζει τα θάματα της ημερησίας διάταξης, και εκτελεί τις αποφάσεις τους και γενικά είναι υπεύθυνο για την διαχείριση και διοίκηση όλων των υποθέσεων του Συνδέσμου. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τον Σύνδεσμο, εκτός από εκείνα για τα οποία, σύμφωνα με το καταστατικό ή με την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Αυτές είναι οι βασικότερες Υποχρεώσεις..