Τα Οχυρά δεν παραδίδονται

ΤΑ ΟΧΥΡΑ ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ

Εκδηλώσεις προς τιμήν του Υποστρατήγου Γεωργίου Δουράτσου.

Τα οστά του Ήρωα του Ρούπελ Υποστράτηγου Γεωργίου Δουράτσου

επέστρεψαν στην πατρώα γη.

Δείτε το Βίντεο

(περίπου 20 λεπτά)