Λογαριασμός Τραπέζης
25 Μαρτίου 2016
Καταστατικό Συνδέσμου Συριανων
9 Ιανουαρίου 2021

Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πληροφορήσομε τα μέλη μας ότι από την 1η Ιανουαρίου 2018, συμμεριζόμενοι τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζομε όλοι, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μειώσαμε την ετήσια συνδρομή των μελών σε 20 € από 25 € που ήταν μέχρι τώρα.

Επίσης και οι παλαιότερες οφειλές θα υπολογίζονται πρός 20€ ετησίως για όσους επιθυμούν να τις εξοφλήσουν.

Παρακαλούμε όμως τα μέλη μας να τακτοποιούν τυχόν οφειλές των έγκαιρα, είτε με απευθείας πληρωμή στην αίθουσα μας, είτε με κατάθεση στον Τραπεζικό λογαριασμό του Συνδέσμου στη Alpha Bank με αριθμό IBAN:

GR79 0140 2380 2380 0200 1000 044

Αναφέροντας στην κατάθεση των ότι πρόκειται για συνδρομή καθώς επίσης και το επίθετο τους.

Η απόδειξη πληρωμής θα σας αποστέλλεται σύντομα ταχυδρομικώς.