Σ Υ Ρ Ι Α Ν Ο Ι    Π Ο Ι Η Τ Ε Σ

Πρόκειται για τους τρείς αγαπητούς Συμπατριώτες, Μέλη του Συνδέσμου

και Απόμαχους Ναυτικούς, που πάντα μας έστελναν και μας στέλνουν ποιήματα

με τα οποία εμπλουτίζουμε το τριμηνιαίο Περιοδικό μας.

Είναι οι παρακάτω Αλφαβητικά:-

ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΒΟΪΚΟΣ Συνταξιούχος Α’ Μηχανικός Ε.Ν

ΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΤΣΌΠΟΥΛΟΣ , Συνταξιούχος Πλοίαρχος Ε.Ν

ΝΙΚΟΣ ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ (ΣΑΛΟΣ) Συνταξιούχος Πλοίαρχος Ε.Ν

Προφανώς τις πολυήμερες ημέρες των ταξιδιών τους,

γέμιζαν τη μοναξιά τους στο πλοίο, γράφοντας Ποιήματα…

Η Σελίδα αυτή κατασκευάστηκε και Ενημερώθηκε από τον Κώστα Ν. Παπαπολίζο το 2023