Εορταγορά

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΟΡΤΑΓΟΡΑ –  (Β Α Ζ Α Α R)

ΕΟΡΤΑΓΟΡΑ  (BAZAAR)

Κάθε χρόνο περί τα τέλη του μηνός Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου, γίνεται η τριήμερη εορταγορά μας στην αίθουσα του Συνδέσμου, πάντοτε Παρασκευή – Σαββάτο και Κυριακή, λεπτομέρεις ανακοινώνουμε στην Ιστοσελίδα μας και με μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου προς τα μέλη και φίλους μας.

Σκοπός της εορταγοράς είνα τα έσοδα που θα εισπράχθούν να διατεθούν για τους Φιλανθρωπικούς μας σκοπούς.

Παρεθέτομε μερικές χαρακτηριστικές φωτογραφίες με τις οποίες φαίνεται η λαμπρότητα των εκθεμάτων της εορταγορας, τα οποία προέρχονται κυρίως από διάφορους χορηγούς, καθώς επίσης από τις Κυρίες του Δ.Σ και των Μελών μας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΟΡΤΑΓΟΡΕΣ ΜΑΣ