ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύμφωνα με το ΝΕΟ καταστατικό του Συνδέσμου το Δ.Σ απαρτίζεται από 9 μέλη που εκλέγονται κατά τις εκάστοτε Αρχαιρεσίες.

Αρχαιρεσίες γίνονται κάθε τριετία, μετά από την Γενική Συνέλευση των μελών.

Από το Καταστατικό του Συνδέσμου:-

Αρμοδιότητες-Υποχρεώσεις του  Δ.Σ και των μελών του

Το Δ.Σ διοικεί τον Σύνδεσμο, χαράσσει την τακτική και καθορίζει τους στόχους και τα μέσα για την εκπλήρωση των σκοπών του, μεριμνά για την εφαρμογή του Καταστατικού, διαχειρίζεται την περιουσία του Συνδέσμου, συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση τον οικονομικό ισολογισμό και τον προϋπολογισμό, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, καταρτίζει τα θάματα της ημερησίας διάταξης, και εκτελεί τις αποφάσεις τους και γενικά είναι υπεύθυνο για την διαχείριση και διοίκηση όλων των υποθέσεων του Συνδέσμου. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τον Σύνδεσμο, εκτός από εκείνα για τα οποία, σύμφωνα με το καταστατικό ή με την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Αυτές είναι οι βασικότερες Υποχρεώσεις..

ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στη Συνεδρίαση της 23ης Μαΐου 2022 το νέο Δ.Σ συνεστήθη σε σώμα και κατόπιν ψηφοφορίας μεταξύ των Μελών του, εξελέγησαν σύμφωνα με το καταστατικό, οι κάτωθι Αξιωματούχοι:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 9μελές

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΦΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΣΣΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΑΜΙΑΣ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ
ΕΦΟΡΟΣ ΣΥΚΟΥΤΡΗ-ΑΝΔΡΙΩΜΕΝΟΥ ΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΣΜΗΤΩΡ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Με καθήκοντα

Βοηθού Γραμματέα

ΜΟΥΧΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΩ ΤΟΥ ΘΕΟΔ.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Με καθήκοντα

Βοηθού Ταμία

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΙΤΣΗ

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΑΠΑΠΟΛΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ