ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Τον Μάιο του1996 κυκλοφόρησε το πρώτο «Ενημερωτικό Πληροφοριακό Δελτίο»
του Συνδέσμου μας.
Το Δελτίο δημιουργήθηκε από έμπνευση του αείμνηστου φίλου, μέλους μας και Συμπατριώτη
Γεράσιμου Βραχωρίτη,
ο οποίος συνέχισε μέχρι τέλους και επιμελείτο, ακούραστος πάντα,
με την έκδοσης και διανομή τού δελτίου σε όλα τα Μέλη..
Θεώρησα απαραίτητο και πήρα την πρωτοβουλία να ψηφιοποίησω όλα τα Δελτία
που περιέχονται στο Αρχείο αυτό, νομίζω ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν
στον Ιστοχώρο μας ώστε:
«Να θυμούνται οι παλαιότεροι και να πληροφορούνται οι νεότεροι..»

Κώστας Ν. Παπαπολίζος

"ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΛΤΙΩΝ"

ΔΕΛΤΙΟ 01: ΜΑΙΟΣ 1996

ΔΕΛΤΙΟ 02: ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1996

ΔΕΛΤΙΟ 03: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1996 1996

ΔΕΛΤΙΟ 04: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1996 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1997

ΔΕΛΤΙΟ 05: ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 1997

ΔΕΛΤΙΟ 06: ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1997

ΔΕΛΤΙΟ 07: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1997

ΔΕΛΤΙΟ 08: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1997 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1998

ΔΕΛΤΙΟ 09: ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 1998

ΔΕΛΤΙΟ 10: ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1998

ΔΕΛΤΙΟ 11: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1998

ΔΕΛΤΙΟ 12: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1998 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1999

ΔΕΛΤΙΟ 13: ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 1999

ΔΕΛΤΙΟ 14: ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1999

ΔΕΛΤΙΟ 15: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999

ΔΕΛΤΙΟ 16: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1999 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2000

ΔΕΛΤΙΟ 17: ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 2000

ΔΕΛΤΙΟ 18: ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000

ΔΕΛΤΙΟ 19: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000

ΔΕΛΤΙΟ 20: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2000 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2001

ΔΕΛΤΙΟ 21: ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 2001

ΔΕΛΤΙΟ 22: ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2001

ΔΕΛΤΙΟ 23: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2001

ΔΕΛΤΙΟ 24: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002

ΔΕΛΤΙΟ 25: ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 2002

ΔΕΛΤΙΟ 26: ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2002

ΔΕΛΤΙΟ 27: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2002

ΔΕΛΤΙΟ 28: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003

ΔΕΛΤΙΟ 29: ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 2003

ΔΕΛΤΙΟ 30: ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2003

ΔΕΛΤΙΟ 31: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003

ΔΕΛΤΙΟ 32: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004

ΔΕΛΤΙΟ 33: ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 2004

ΔΕΛΤΙΟ 34: ΙΟΥΝΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004

ΔΕΛΤΙΟ 35: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004

ΔΕΛΤΙΟ 36: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005

ΔΕΛΤΙΟ 37: ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 2005

ΔΕΛΤΙΟ 38: ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005

ΔΕΛΤΙΟ 39: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005

ΔΕΛΤΙΟ 40: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006

ΔΕΛΤΙΟ 41: ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 2006

ΔΕΛΤΙΟ 42: ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006

ΔΕΛΤΙΟ 43: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006

ΔΕΛΤΙΟ 44: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

ΔΕΛΤΙΟ 45: ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 2007

Η συνέχεια των Ενημερωτικών Δελτίων ειναι τα Περιοδικά από τον αριθμό 46..