ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Τον Μάιο του1996 κυκλοφόρησε το πρώτο «Ενημερωτικό Πληροφοριακό Δελτίο»
του Συνδέσμου μας.
Το Δελτίο δημιουργήθηκε από έμπνευση του αείμνηστου φίλου, μέλους μας και Συμπατριώτη
Γεράσιμου Βραχωρίτη,
ο οποίος συνέχισε μέχρι τέλους και επιμελείτο, ακούραστος πάντα,
με την έκδοσης και διανομή τού δελτίου σε όλα τα Μέλη..
Θεώρησα απαραίτητο και πήρα την πρωτοβουλία να ψηφιοποίησω όλα τα Δελτία
που περιέχονται στο Αρχείο αυτό, νομίζω ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν
στον Ιστοχώρο μας ώστε:
«Να θυμούνται οι παλαιότεροι και να πληροφορούνται οι νεότεροι..»

Κώστας Ν. Παπαπολίζος

"ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΛΤΙΩΝ"


ΔΕΛΤΙΟ 01: ΜΑΙΟΣ 1996
ΔΕΛΤΙΟ 02: ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1996
ΔΕΛΤΙΟ 03: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1996 1996
ΔΕΛΤΙΟ 04: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1996 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1997
ΔΕΛΤΙΟ 05: ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 1997
ΔΕΛΤΙΟ 06: ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1997
ΔΕΛΤΙΟ 07: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1997
ΔΕΛΤΙΟ 08: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1997 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1998
ΔΕΛΤΙΟ 09: ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 1998
ΔΕΛΤΙΟ 10: ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1998
ΔΕΛΤΙΟ 11: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1998
ΔΕΛΤΙΟ 12: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1998 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1999
ΔΕΛΤΙΟ 13: ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 1999
ΔΕΛΤΙΟ 14: ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1999
ΔΕΛΤΙΟ 15: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999
ΔΕΛΤΙΟ 16: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1999 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2000
ΔΕΛΤΙΟ 17: ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 2000
ΔΕΛΤΙΟ 18: ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000
ΔΕΛΤΙΟ 19: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000
ΔΕΛΤΙΟ 20: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2000 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2001
ΔΕΛΤΙΟ 21: ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 2001
ΔΕΛΤΙΟ 22: ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2001
ΔΕΛΤΙΟ 23: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2001
ΔΕΛΤΙΟ 24: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002
ΔΕΛΤΙΟ 25: ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 2002
ΔΕΛΤΙΟ 26: ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2002
ΔΕΛΤΙΟ 27: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2002
ΔΕΛΤΙΟ 28: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003
ΔΕΛΤΙΟ 29: ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 2003
ΔΕΛΤΙΟ 30: ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2003
ΔΕΛΤΙΟ 31: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003
ΔΕΛΤΙΟ 32: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004
ΔΕΛΤΙΟ 33: ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 2004
ΔΕΛΤΙΟ 34: ΙΟΥΝΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004
ΔΕΛΤΙΟ 35: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004
ΔΕΛΤΙΟ 36: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005
ΔΕΛΤΙΟ 37: ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 2005
ΔΕΛΤΙΟ 38: ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005
ΔΕΛΤΙΟ 39: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005
ΔΕΛΤΙΟ 40: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006
ΔΕΛΤΙΟ 41: ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 2006
ΔΕΛΤΙΟ 42: ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006
ΔΕΛΤΙΟ 43: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006
ΔΕΛΤΙΟ 44: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007
ΔΕΛΤΙΟ 45: ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 2007


Η συνέχεια των Ενημερωτικών Δελτίων ειναι τα Περιοδικά από τον αριθμό 46..