Ποιήματα

30 Μαρτίου 2021

Το τραγούδι της καρδιάς

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
28 Μαρτίου 2021

Τ ό τ ε

Τ ό τ ε
20 Μαρτίου 2021

Πόθεν το τέλειον

Πόθεν το τέλειον