Ποιήματα

28 Ιουνίου 2019

Οι Παραπεταμένοι

ΟΙ ΠΑΡΑΠΕΤΑΜΕΝΟΙ
26 Ιουνίου 2019

Στη Αποθήκη

ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ
24 Ιουνίου 2019

«Τα Μή….»

«Τά Μή…….»