29 Σεπτεμβρίου 2021

Μνημόσυνο των Αδελφών Ρεθύμνη 

Μνημόσυνο των Αδελφών Ρεθύμνη
24 Σεπτεμβρίου 2021

Ναυτικό Μουσείο

Ναυτικό Μουσείο
22 Σεπτεμβρίου 2021

Έκθεση στην Πινακοθήκη Κυκλάδων

Έκθεση στην Πινακοθήκη Κυκλάδων
17 Σεπτεμβρίου 2021

Δ’ διεθνές Κυκλαδολογικό Συνέδριο

Δ΄ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΥΚΛΑΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ